Zasedenost kvot pri sončnih elektrarnah na tleh

Vprašanje:

Resno razmišljam o postavitvi sončne elektrarne,na travniku, okvirno cca 150KW. Na vrsto vprašanj, sem tudi zaradi ‘slučajnega’ vstopa na Vašo spletno stran  dobil zelo uporabne nasvete.

Poklical sem tudi na eno izmed podjetij kjer so mi omenili, da je za 2012 kvota za priključitev talnih elektrarn že zasedena in da bi bilo v primeru da je elektarrna postavljena v drugi polovici 2012 dobil subvencionirano ceno za prodano elektriko šele v letu 2014. Tudi mi ni še povsem jasno kdaj ( v kateri fazi priprave projekta) se kot proizvajalec (bodoči) lahko uvrstim na ‘seznam’ s katerim se zapolnijo kvote za letni obseg elektrarn na travniški površini.  Te, kot so me obvestili, so vnaprej definirane. In še zadnje vpraša nje,po Vaših dosedanjih izkušnjah, katera faze oz. postopek pridobivanja dovoljenj je najbolj zahteven, kompliciran in se ga je treba čimprej lotiti, da ne bi bilo prevelikega zavlačevanja pri izvedbi? Upam da nimam pretežkih vprašanj.

Vnaprej se Vam zahvaljujem za nasvet.

Lep pozdrav,
Marko


Odgovor:

O zasedenosti kvote za priključitev sončnih elektrarn, ki so postavljene na tleh (letna kvota je 5 megavatov) lahko vsak povpraša Agencijo za energijo (http://www.agen-rs.si/sl/informacija.asp?id_informacija=1153&id_meta_type=29&type_informacij), ki ureja to področje. V primeru izvedbe projekta NA KLJUČ vso dokumentacijo uredi izvajalec. Za sončno elektrarno na tleh je potrebno gradbeno dovoljenje, zato je najprej treba preveriti, če se na tistem mestu sploh da priklopiti elektrarno na elektrodistribucijsko omrežje in potem hitro poskrbeti za gradbeno dovoljenje. Prav gotovo je postavitev sončnih elektrarn na tleh prav zaradi gradbenega dovoljenja mnogo zahtevnejša kot na strehi.

 (Pri odgovoru so pomagali strokovnjaki iz skupine BISOL Group.)