V želji po  pridobivanju energije iz alternativnih, obnovljivih virov, so se sončne elektrarne razvile že do te mere, da jih lahko gradimo na najrazličnejših terenih in površinah. Kako torej izbrati najboljšo sončno elektrarno, ki Vam bo optimalno služila? V nadaljevanju bomo prikazali prednostih in slabosti gradnje sončne elektrarne glede na postavitev na posameznih površinah in Vam tako olajšali delo pri izbiri.

Sončne elektrarne na stanovanjskih hišah

Zakaj je stanovanjska streha optimalna za sončne elektrarne?

Naklon poševne strehe poskrbi, da je sončna elektrarna izpostavljena zelo močnemu sončnemu siju čez dan. Ker je sončna elektrarna grajena na višjem položaju, kot ostali objekti, sončno elektrarno moteče sence dreves in hiš ne ovirajo. Tako hkrati, z gradnjo na poševni strehi, privarčujete na dodatnih konstrukcijah za naklon in na konstrukcijah za dvigovanje sončne elektrarne.

Država zagotavlja za tovrstno gradnjo še najvišjo odkupno ceno električne energije in sicer za 15 let. Po izračunih se vam investiran denar v gradnjo sončne elektrarne povrne že v 8-10 letih. Kar pomeni 5 let čistega dobička. Gradnja sončnih elektrarn na stanovanjskih stavbah(hišah) ima še to prednost, da so stroški vzdržavanja takšne postavitve praviloma manjši kot pri postavitvi na tleh, upoštevati pa je potrebno tudi manjšo izpostavljenost naravnim nesrečam kot so neurja in poplave(priporočamo zavarovanje elektrarne). Za gradnjo na takšnih objektih prav tako ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Za natačnejše podatke, v kolikšnem času se vam povrne začetna investicija, priporočamo posvetovanje s strokovnjaki. Seznam ponudnikov in svetovalcev na področju sončnih elektrarn lahko najdete na naši spletni strani.

Večje sončne elektrarne na poslovnih stavbah

Večje sončne elektrarne na poslovnih stavbahPrednost postavitve sončnih elektrarn na poslovne stavbe je njihova velikost. Večje strehe pomenijo več prostora za sončne elektrarne, tako pridobimo velike količine solarne energije, ki jo država odkupuje po višjih odkupnih cenah. Glede na velikost se investiram denar hitreje povrne, kar pomeni, da investitor obratuje z višjimi dobički.  Po 15 letih lahko s sončno elektrarno pokrijete lastno porabo električne energije v poslovnem objektu.

 

Sončne elektrarne na tleh

Postavitev sončnih elektrarn na tleh je hitra in najbolj enostavna gradnja.

Sončne elektrarne na tlehKer so prazna zemljišča večja od kvadrature postavljenih streh, se na tleh postavljajo večje sončne elektrarne. Še več, dostop do sončne elektrarne na tleh je lahek in s tem tudi vzdrževanje in čiščenje. Slaba lastnost sončne elektrarne na tleh je ravno lega področja. Zaradi ravnih tleh se zmanjša količina sončnega obsevanja na dan. Posledično se morajo graditi večje sončne elektrarne in konstrukcije, ki omogočajo naklon. Pri čemer je cilj pridobiti sončno energijo, ki bi bila enaka pridobivanju sončne elektrarne na poševni strehi. Zato je postavitev sončnih elektrarn na vinogradno področje s proti jugu obrnjenim naklonom, najboljša izbira, saj se tako privarčuje na konstrukcijah za naklon. Možni so fiksni ali sledilni sistemi, pri sledilnih sistemih je cca 35% večji izkoristek sončne energije. Sončne elektrarne na tleh zavzemajo tudi zazidljivo(rodovitno) zemljišče.

Sončne elektrarne na kmetijskih objektih

Sončne elektrarne na kmetijskih objektihNačin pametne investicije je uporaba lastnih kmetijskih objektov za pridobitev sončne energije. Gradnja sončne elektrarne na večjih kmetijskih objektih, kot so hlevi, seniki,… Te lahko priključite na omrežni sistem in si zagotovite višje odkupne cene, pri čemer primerna pozicija in velikost objekta diktirata količino dobička. Strehe večjih objektov lahko oddajate tudi v najem.

 

 

Integrirane sončne elektrarne

Integrirane sončne elektrarneIntegrirana sončna elektrarna nadomesti material namenjen za strešne kritine. Zato priporočamo vgraditi integrirane sončne elektrarne ob novogradnjah ali zamenjavah/obnovah strešne kritine. Poleg tega daje integrirana sončna elektrarna hiši in strehi moderen izgled. Stroški postavitve so nekoliko višji, vendar prihranite pri strošku kritine.