Preventivno vzdrževanje sončnih elektrarn

Čeprav sončne elektrarne potrebujejo le minimalno vzdrževanje, je preventivno vzdrževanje sončnih elektrarn za optimalno delovanje nujno potrebno. Sem spadajo: čiščenje modulov, redni pregledi vseh komponent elektrarne, pregled električnih napeljav in izvajanje meritev.

Čiščenje modulov

Sončne elektrarne, ki so postavljene pod dovolj velikim kotom (33 stopinj, kar je za Slovenijo idealen kot postavitve sončnih elektrarn) načeloma ne potrebujejo čiščenja, saj za to poskrbi dež. Prah, ki se nabere ob sušnem času pa ima zanemarljiv vpliv na učinkovitost elektrarne. Izjemoma je čiščenje potrebno v primerih, če se na modulih nabere večja količina ptičjih iztrebkov ali če je elektrarna postavljena ob makadamski cesti in se na njej nabere umazanije s ceste.

Čiščenje modulovDrugače pa je z elektrarnami, ki imajo majhen kot ali so na ravnih strehah. Zaradi njihovega položaja je potrebno poskrbeti za redno čiščenje modulov. Čiščenje lahko opravlja le inštalater ali za to usposobljena oseba, saj je lahko zaradi morebitnih poškodb modulov ali električne napeljave tako delo nevarno. Umazanije, ki se lahko naberejo na sončni elektrarni so smog, pesek, ptičji iztrebki, cvetni prah, alge… Izostanek čiščenja lahko povzroči od 5% do 20% zmanjšanje učinkovitosti sončne elektrarne.

Redni pregledi vseh komponent elektrarne

Vzdrževanje sončnih elektrarn zajema tudi redne preglede vseh komponent elektrarne. Redni pregledi so potrebni vsaj enkrat letno. Pregledajo se: sončni moduli, električni tokokrog, prenapetostna zaščita, razsmerniki, nosilna podkonstrukcija, električni števec, priključek na omrežje, strelovod. Pri modulih se pregleda obarvanost stekla, preveri se ali je vlaga vdrla med steklo in celice, morebitni raztegi okvirov ter možne razpoke v steklu.  Če je sončna elektrarna postavljena na območju kjer je zelo vetrovno, se preveri tudi vpetje sončnih modulov. Preveri se tudi konstrukcija iz aluminija. Pri podkonstrukciji se pregledajo raztezni spoji konstrukcije, vpetost modulov in nasplošno celoten pregled podkonstrukcije. Preverijo se tudi razsmerniki, predvsem ali je zračenje nemoteno. Prav tako se pri razsmernikih preveri izrabljenost kontaktov, ki se po potrebi tudi zamenjajo. Pri razsmernikih je pomembno preveriti tudi vodotesnost in prenapetostno zaščito. Pri strelovodu se preverijo vsi spoji strelovoda.

Pregled električnih napeljav

Pri pregledu električnih napeljav se pregledajo predvsem kabli, ki so na izpostavljenih mestih. Pregledati je potrebno ali ni prišlo do poškodb na kablih, ki bi jih lahko povzročili vremenski vplivi ali bi do poškodb prišlo zaradi mehanskih vzrokov.

Izvajanje meritev

Meritve za vsako sončno elektrarno se izvajajo v predpisanem času. Izvajajo se meritve električne inštalacije, strelovoda in zaščit na ločilnem mestu.

Zelo priporočljivo je imeti tudi nadzorni sistem za nadzorovanje delovanja sončne elektrarne, ki nam pove kakšna je proizvodnja električne energije, prav tako pa nas opozori če pride do napake.

Zavedati se moramo, da je nakup sončne elektrarne investicija visoke vrednosti. Zaradi tega moramo kot skrben lastnik poskrbeti tudi za optimalno vzdrževanje sončne elektrarne in s tem za brezhibno delovanje le te. Tako se bomo izognili nepotrebnim izgubam in hitreje povrnili začetno investicijo.