Okolju prijaznoSončne elektrarne so okolju prijazneOb problemih, ki se vrstijo v našem svetu od nezaposlenosti, vojn za naftne zaloge, korupcije… je onesnaževanje okolja še zdaleč najbolj pereč problem.

Kljub temu mu svetovna publika do pred kratkim ni pokazala dovolj pozornosti. Dokazi o neodgovorni človeški (včasih) nepotešljivi porabi so postali enormni in  posledice- podnebne spremembe, onesnaževanje pitnih voda, zastrupljanje s toksičnimi plini, uničevanje rodovitnega zemljišča- so na lastni koži doživeli vsi prebivalci Sveta. Kako torej, da se onesnaževanje ni zmanjšalo, celo nasprotno, zakaj se povečuje? Glasovi protesta so postajali vedno bolj slišni, golo ignoriranje ni več prišlo v poštev. Države so pričele razmišljat o načinih kako onesnaževanje zmanjšati, med temi je globalno segrevanje zavzelo vrh kritičnih problemov.

Leta 1997 je sledil ne-pričakovan korak, Združeni Narodi so predstavili Kyoto protokol, ki poziva in zavezuje države k zmanjšanju toplogrednih plinov.

Ključni korak v doseganju zadanega cilja je razvijanje alternativnih načinov pridobivanja energije. Najučinkovitejša alternativa se je izkazala sončna elektrarna. S pomočjo sončnih elektrarn pretvarjamo sončno energijo v električno energijo. Največja prednost takega pridobivanja energije je njegov vir, saj je sonce najbogatejši vir obnovljive energije, ki ga imamo. Le 0,1 % sončne energije, ki pade na Zemljo, lahko oskrbi celoten Svet s vso potrebno energijo. Poleg tega sončne energije ne bo nikoli zmanjkalo, saj znanstveniki zagotavljajo, da bo prisotna še nadaljnjih 5 milijard let.

PREDNOSTI:

Preklop na sončne elektrarne ima pozitivne učinke na naravo in okolje v katerem živite. Večina ljudi se ne zaveda obsežnosti, ki jo povzroci preklop s fosilnih goriv na sončno energijo. Misleč, da posameznik ali le ena družina ne moreta povzročiti velikih sprememb. Skepticizem, ki je vse več prisoten v današnjem svetu je v resnici dlje od resnice kot si mislite.

Štiri članska družina, ki uporablja enegijo iz sončnoe elektrarne lahko zmanjša emisije CO2 za okoli 3-4 ton na leto. Če povzroča tolikšne učinke že ena družina, koliko manj emisij CO2 bi imeli v našem ozračju, če bi na leto 10 gospdinjstev izkoristilo in porabljalo pretvorjeno sončno energijo. Vzemimo na primer sončno elektrarno, ki pokrije potrebo, po električni energiji, desetih gospodinjstev. Takšna elektrarna proizvaja 36 KW električne moči, ki se pošilja v omrežni sistem in tako zmanjša emisije CO2 za 25 ton na leto.

S preklopom na sončno energijo boste postali manj odvisni od fosilnih goriv. Sončna energija bo nadomestila potrebo gospodinjstva po fosilnih gorivih za segrevanje stanovanja in vode. Posredno bodo sončne elektrarne pomanjšale interes v investiranje in pridobivanja fosilnih goriv. Kot verižna reakcija bo sledilo zmanjšanje emisij CO2, ki nastanejo ob predelovanju fosilnih goriv, problemov s skladiščenjem toksičnih ostankov ne bo več, ne bo potrebe po uničevanju zemljišča v namene iskanja naftnih zalog s čimer bomo rešili nepogrešljivo množico flore in naravnega habitata v katerem živijo živali. Pomanjšal bi se preko-morski transport naftnega goriva, s čimer bi lahko preprečili tudi potencialna razlitja v morje. Toksični ostanki, ki bi ob nemarnem skladiščenju povzročili enormno zastrupljanje zemlje, vode, rastlinja in ljudi se ne bi zgodili več.

Prihranki emisij CO2

Sončna energija seveda ne bi rešila vseh naših problemov z onesnaževanjem, ker smo preveč odvisni od fosilnih goriv, še posebej v prometu. Vendar cene sončnih elektrarn padajo. Države se zavedajo pomembnosti iskanja alternativnih virov pridobivanja energije, zato ponujajo subvencije na gradnjo sončnih elektrarn, banke ponujajo ugodne kredite in država s ponudbami, kot je višja odkupna cena za energijo, ki je pridobljena skozi sončne elektrarne, spodbuja k gradnji sončnih elektrarn.