Republika Slovenije podpira gradnjo sončnih elektrarn na ta način, da ponuja višjo odkupno ceno na energijo proizvedeno v sončnih elektrarnah. Pogodba z državo se sklene za 15 let. Lastnik sončne elektrarne sam prodaja proizvedeno električno energijo na trgu in nadaljnih 15 let profitira na višjih odkupnih cenah. Ponudniki in lastniki sončnih elektrarn zagotavljajo, da se prvotna investicija postavitve sončne elektrarne povrne v 8-15 let. Po poteku 15 let lahko lastnik sončne elektrarne še naprej prodaja električno energijo po takrat veljavni tržni ceni. Pričakovana življenjska doba sončnih elektrarn se pri večini ponudnikov giblje okoli 30 let.

Kaj je kvalificiran proizvajalec električne energije?

Lastnik sončne elektrarne po upoštevanju pogojev pridobi status kvalificiran proizvajalec električne energije(KPEE). Kvalificiran proizvajalec direktno prodaja proizvedeno električno energijo iz sončne elektrarne, izbranemu upravljalcu omrežja. Status KPEE se podeli za dobo enega do petnajskih let, glede na dobo določeno v pogodbi. Za sončne elektrarne, ki proizvajajo električno elektrarno za odkup se podeli KPEE status pod istimi pogoji kot za ostale. Pogoji za pridobitev KPEE statusa najdete pod omrežni sistemi postopki in dovoljenja.

Zakaj se splača?

Pridobljeno električno energijo iz sončnih elektrarn lastnik prodaja po višji odkupni ceni, kot pa je dejanska cena električne energije iz klasičnih elektrarn. Višja odkupna cena za električno energijo iz sončne elektrarne lahko pokrije strošek, ki se porabi v lastnem gospodinjstvu in pusti še dodaten dobiček, t.j. razlika v višini odkupne cene električne energije iz SE in kupne cene za električno energijo.

Zakaj podpira država gradnjo sončnih elektrarn?

Država namenja finančne spodbude v sodelovanju z Evropsko unijo, katere cilj je povečanje obnovljivih virov energije na 20% do leta 2020. Za dosego 20-odstotnega deleža obnovljive energije so se voditelji EU dogovorili o nacionalnih ciljih, ki zavezujejo vse države članice. Nacionalni cilji zagotavljajo, da bo vsaka država v skladu s svojimi zmožnostmi prispevala k njihovemu uresničevanju. Smernice doseganja zadanega cilja Slovenija udejstvuje s priključitvijo osebnih sončnih elektrarn na omrežne sisteme, s čimer se zmanjša uporaba električne energije pridobljena na klasičen način. Priključitev na omrežni sistem zmanjša odvisnost Slovenije od tujih dobaviteljev naftnih zalog in s tem odvisnost od nepredvidljivih nihanj naftnih cen.