O nas

SoncneElektrarne.com je portal in družbena skupnost namenjena vsem bodočim lastnikom sončnih elektrarn in podpornikom obnovljivih virov energije. Portal  je bil sprva ustanovljen, da bi na njem s pomočjo strokovnih člankov pomagali mnogim, ki so želeli kupiti sončne elektrarne, vendar v množici ponudnikov niso imeli pregleda nad ponudbami oz.  niso imeli verodostojnih podatkov, ki bi jim pomagali pri odločitvi.

Osnovni cilj portala Soncneelektrarne.com je strokovno predstaviti sončne elektrarne kot alternativni vir pridobivanja energije in hkrati tudi kot zanimivo investicijsko priložnost. Pri tem obiskovalcu ponudimo tako informacije o prednostih kakor tudi o slabostih sončnih elektrarn.

Poslanstvo portala SoncneElektrarne.com se je na željo mnogih podpornikov kmalu po ustanovitvi zelo hitro razširilo in pridobilo širšo družbeno dimenzijo. Tako se sedaj s pomočjo svojih podpornikov trudimo z različimi akcijami in skozi organizacijo različnih dogodkov povečati osveščenosti ljudi  o okolju prijaznih tehnologijah in obnovljivih virih energije.

Prepričani smo, da nam bo z vašo pomočjo uspelo bistveno prispevati k varovanju okolja in  k celostnemu trajnostnemu energetskemu razvoju Slovenije.