Toplotna črpalka in sončna elektrarna – dobra kombinacija

Zadnja leta pasivnim načinom ogrevanja in pridobivanja energije priljubljenost strmo narašča. Zaradi podnebnih sprememb moramo strmeti k trajnostnemu in okolju prijaznemu načinu ogrevanja. Eden izmed takšnih sistemov je ogrevanje na toplotno črpalko. Gre za ogrevalni sistem, ki toploto pridobiva iz zraka, podtalne vode ali globin zemlje. A toplotna črpalka za svoje delovanje še vedno potrebuje elektriko, ki vse skupaj poganja in omogoča pridobivanje toplote. Zato vam predstavljamo kombinacijo toplotne črpalke in domače sončne elektrarne, ki reši oboje hkrati – toplotna črpalka pridobiva toploto, sončna elektrarna pa energijo sonca pretvarja v elektriko, ki poganja našo toplotno črpalko.

Prednosti toplotne črpalke

Poznamo tri vrste toplotnih črpalk, ki se med seboj razlikujejo glede na vir toplote, za prenos toplote pa vse uporabljajo vodo. Na voljo imamo TČ zrak-voda, TČ voda-voda in TČ zemlja-voda. Toplotna črpalka zrak-voda toploto pridobiva iz zraka, kar pomeni, da mora biti zunanja enota nameščena na neoviranem mestu na parceli. Drugi tip toplotne črpalke toploto pridobiva iz podtalnih voda, kar pomeni, da moramo v zemljo vkopati sonde, s katerimi dosežemo podtalno vodo. Tretja vrsta toplotne črpalke pa je TČ zemlja-voda, ki z več sto metrov globokimi sondami črpa toploto zemlje. Vsi tipi toplotnih črpalk za ogrevanje uporabljajo obnovljive vire, zaradi česar so okolju prijazni. Dodatna prednost je, da imate lastni sistem ogrevanja, ki ni vezan na dobavo plina in podobno ter na spreminjajoče se cene energentov na trgu. S toplotno črpalko ste povsem samozadostni. S toplotno črpalko boste stroške ogrevanja zmanjšali za več kot 60%, stroj pa je tih, nemoteč in nezahteven za vzdrževanje.

Koliko stane toplotna črpalka?

Cena toplotne črpalke je odvisna od vrste. Za TČ zrak-voda boste odšteli med 6.000 – 8.000 EUR, za TČ voda-voda in zemlja-voda pa med 10.000 in 15.000 EUR. Čeprav so začetni stroški investicije nekoliko višji, se investicija zaradi tako nizkih stroškov ogrevanja povrne že v 10 letih! Poleg tega lahko zaprosite za nepovratno subvencijo EKO sklada, ki vam začetne stroške investicije še dodatno zmanjša.

Nadgradnja toplotne črpalke s sončno elektrarno

Da se stroški ogrevanja s toplotno črpalko izdatno zmanjšajo, smo pojasnili, kaj pa elektrika? Toplotna črpalka za svoje delovanje kot vsaj stroj namreč še vedno potrebuje električno energijo. In kot vemo, se je elektrika izjemno podražila. Rešitev je v nepremagljivi kombinaciji toplotne črpalke in sončne elektrarne. Slednjo lahko umestite na streho vaše hiše in tako iz sončne energije sami proizvajate svojo lastno električno energijo, s katero poganjate toplotno črpalko. Domača sončna elektrarna zagotavlja popolno samozadostnost pridobivanja elektrike, kar pomeni, saj se celotno gospodinjstvo napaja preko lastnega vira elektrike. Posledično se občutno zmanjšajo stroški elektrike, saj pridobivate svojo lastno, v kombinaciji s toplotno črpalko pa postanejo stroški ogrevanja dobesedno zanemarljivi. Sodobne domače sončne elektrarne pridobivajo toliko sončne energije, da je zadostuje za celoletno porabo gospodinjstva in vse za stroje in naprave, ne samo za sistem ogrevanja.

Cena sončne elektrarne

Cena za vzpostavitev domače sončne elektrarne se po odbitih subvencijah giblje okrog 10.000 EUR. Čeprav je začetna investicija podobno kot pri toplotni črpalki nekoliko višja, se vam bo skozi desetletja povrnila večkratno, saj bodo mesečni stroški ogrevanja in elektrike nezamisljivo nizki. Izračun prihrankov navajamo v nadaljevanju.

Kakšni bodo vaši prihranki?

Investicija v kombinacijo toplotne črpalke in sončne elektrarne je odlična naložba. Predvidena življenjska doba brez potrebnih večjih popravil je 30 let za sončno elektrarno in 15 let za toplotno črpalko. Poleg občutno nižjih stroškov ogrevanja in elektrike se bo vaši nepremičnini za nekaj povišala vrednost, naložba pa se vam bo povrnila v samo 8-9 letih!

Za boljšo predstavo, kako znatno se zmanjšajo stroški ogrevanja, če ogrevamo s toplotno črpalko, si poglejmo naslednjo primerjavo. Po podatkih dvočlansko gospodinjstvo za ogrevanje in elektriko v povprečju plačuje dobrih 200 EUR/mesec. Z uporabo kombinacije toplotne črpalke in sončne elektrarne pa bi mesečni strošek ogrevanja in elektrike stal samo 15 EUR/mesec. Ko sem vam po 8-9 letih povrne investicija, to pomeni, da naslednjih 30 letih prihranite kar 51.000 EUR! To je vrednost dveh novih avtomobilov!