Konferenca: Stanje na področju sončnih elektrarn in njihova prihodnost

Vabimo vas na konferenco “Stanje na področju sončnih elektrarn in njihova prihodnost” ,ki ga 16. septembra ob 14.uri, organizira Združenje slovenske fotovoltaične industrije (ZSFI). Konferenca je spremljevalni dogodek Mednarodnega obrtnega sejma in podjetnosti (MOS) in bo potekala v Modri dvorani Celjskega sejma. Kotizacije ni.

Na konferenci bo predstavljeno aktualno stanje in predvidene spremembe na področju fotovoltaike.

Program konference:

13:45 Registracija udeležencev

14:00 Uvodni nagovor in redni program

  • dr. Uroš Merc, Pregled in napoved razvoja FV panoge
  • mag. Bojan Kumer, FV v letu 2014 in naprej
  • g. Matjaž Miklavčič,  Možnosti poenostavitve priklopov majhnih sončnih elektrarn
  • g. Jože Oblak, Problematika gašenja objektov, opremljenih s sončno elektrarno
  • ga. Mateja Mikec, Vpliv nove direktive o odpadni električni in elektronski opremi na fotovoltaiko

Več o konferenci na http://www.zsfi.si/konferenca