Konferenca “Obnovljiva in učinkovita raba energije za Slovenijo do 2030”

Konferenca “Obnovljiva in učinkovita raba energije za Slovenijo do 2030” bo potekala 16. junija 2014 od 9. ure dalje v dvorani Državnega sveta RS.

Na konferenci se bo izpostavila tema katastrofalnih posledic klimatskih sprememb. Letos je bil dvig koncentracije CO2 v ozračje rekorden, in sicer je presegel 400ppm. Prav tako je na vsakem koraku slišati novice o sušah, katastrofalnih poplavah in neurjih, ki pustošijo po vsem svetu, tudi v Sloveniji. Ne dolgo nazaj nas je presenetil tudi žled. Trenutno se s posledicami velikih poplav soočajo Hrvaška, Srbija ter Bosna in Hercegovina. Vidimo da se vsako leto pojavljajo novi, ekstremni vremenski pojavi.

Kljub temu, da se v Sloveniji gospodarsko stanje malenkost izboljšuje, pa ustaljena razvojna strategija, okoljsko in zdravstveno problematiko, finančno in gospodarsko krizo vse bolj stopnjuje. Slovenski politični prostor mora sprejeti konkretne razvojne spremembe na osnovi spoštovanja osnovnih naravnih zakonitosti.

Investicije moramo preusmeriti v obnovljivo rabo energije in se posloviti od fosilne in jedrske energije. Da bi končno obvladali temeljne zakonitosti zelenega razvoja na vseh nivojih delovanja, bo potrebno za vse odgovorne strukture družbe izpeljati učinkovit sistem dodatnega izobraževanja. Potrebna je temeljita prenovitev izobraževanja in znanstveno raziskovalnega delovanja. Tako bo zadovoljevanje naših potreb zahtevalo manj škode za naravo in naše zdravje. Drugače povedano, to pomeni, da se bo moralo na področju energetike preklopiti na izkoriščanje energije sonca, biomase, vetra in toplote zemlje.

Na konferenci se zato želi opozoriti na dejanske pomanjkljivosti v delovanju sistema odločanja na lokalni in nacionalni ravni oblasti kot tudi stroke, medijev in javnosti.

Organizator konference je Zveza društev za biomaso Slovenije skupaj z Energetsko agencijo za Podravje.

Program konference