S 1. julijem znižanje zagotovljenih odkupnih cen

Vlada Republike Slovenije je 7.6. sprejela novo – Uredbo o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije.
Uradni list RS: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201243&stevilka=1834
Z njo se bodo s 1. julijem znižale subvencije za električno energijo, proizvedeno v sončnih elektrarnah.

Za sončne elektrarne je bilo že v sami metodologiji določeno, da se referenčni stroški vsako leto znižujejo. S spremembo Uredbe (Uradni list RS, št. 105/2011) je bilo za leto 2012 določeno, da je v prvi polovici leta (1.1.-30.6.) znižanje -30%, v drugi polovici leta (1.7.-31.12.) pa -40% glede na izhodiščne višine leta 2009. S spremembo Uredbe (Uradni list RS, št. 43/2012) je bilo določeno znižanje v višini 52,45% namesto 40% za priklope v drugi polovici leta 2012.(vir: borzen.si)

Zagotovoljena odkupna cena za nove lastnike mikro sončnih elektrarn (do 50 kilovatov) bo predvidoma 197,55 eura za megavat proizvedene energije. Cene se bodo znižale tudi za ostale velikosti sončnih elektrarn, kakor omenjeno za 52,45 odstotka glede na leto 2009.

Odkupna cena megavatne ure elektrike iz sončne elektrarne bo tudi po znižanju še vedno trikrat višja od cene megavatne ure elektrike na borzi. Nove odkupne cene lahko že preverite na naših straneh.