Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja

Sprejem pogojev

Z oddajo obrazca tj. izpolnitvijo podatkov in klikom na gumb za oddajo povpraševanja nepreklicno zahtevam ponudbe izvajalcev. Prav tako se v polnosti strinjam, da lahko lastnik strani (v nadaljevanju upravljavec osebnih podatkov/izvajalec) sledeče osebne podatke: moje ime in priimek, naslov elektronske pošte, kraj bivanja in sončne elektrarne, letno porabo elektrike ter telefonsko oz. mobilno številko obdeluje za namene posredovanja podjetjem od katerih lahko posameznik prejme ponudbe, neposrednega trženja, statistično obdelavo, izdelavo raziskav, pošiljanje ponudb, promocijskih gradiv, voščilnic, revij, raznih nagradnih akcij ter vabil na dogodke, komuniciranja, vsakodnevnega izvajanja marketinških raziskav, prilagajanja ponudbe, segmentiranja in izvajanja drugih vrst tržnih in poslovnih analiz ter druge namene. Osebe, navedene na prijavnici, imajo pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter pravico, da Organizatorja kontaktirajo na naslovih, ki so navedeni na prijavnici in v teh Splošnih pogojih, če si želijo ogledati, popraviti, spremeniti ali posodobiti svoje osebne podatke v podatkovni bazi Organizatorja. Organizator je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov z namenom analiziranja naročnikov, marketinških raziskav ter za predstavitev izdelkov in storitev, ter o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestiti osebo, ki je to zahtevala.

Hkrati potrjujem in izjavljam, da sem ustrezno seznanjen z mojo pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo name v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavljam tudi, da me je upravljavec osebnih podatkov seznanil z dejstvom, da je posredovanje podatkov prost Zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Uporabniki, ki se želijo odjaviti od prejemanja e-novic, se lahko odjavijo na povezavi v e-novici prostovoljno.

Splošno

Splošni pogoji urejajo postopek oddaje obrazcev, varovanje osebnih podatkov in izvedbo različni akcij. Splošni pogoji poslovanja podjetja (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se nanašajo na vse akcije (seminarje, delavnice, konference in druge dogodke izobraževalne in/ali informativne narave – v nadaljevanju: Dogodki) in izobraževalne programe (avdio in video izobraževalne programe, on-line izobraževalne programe, besedila, prosojnice in druga izobraževalna gradiva v kateremkoli formatu – v nadaljevanju: Izobraževalni programi).

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse Dogodke in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezen Dogodek določeno drugače s strani Organizatorja.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsak Dogodek, ne glede na obliko prijave na Dogodek (pisno, preko spletne strani, po faksu ali na drug način, ki izkazuje osebo in Dogodek, na katero se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen Dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje. Splošni pogoji so v obliki pravnega obvestila v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani Organizatorja.

Izjava o odgovornosti

Organizator uporablja navedbe, informacije ali druge trditve iz javnih virov v zvezi z njihovo prodajo, zaslužki ali drugimi rezultati, ki so jih dosegli uporabniki storitev ali produktov. Te izjave ali druge trditve ne pomenijo, da boste tudi vi ali drugi dosegali podobne rezultate. Zaslužki in rezultati, ki so jih udeleženci dosegli v preteklosti, ne napovedujejo nujno zaslužkov in rezultatov, ki ji bodo dosegali v prihodnosti. Organizator ni odgovoren ne pravno, ne materialno ne finančno za prihod, odhod in čas preživet s strani kupca na spletni strani. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe ali morebitno poškodbo lastnine.

Varovanje podatkov

Organizator zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici ali prejete preko obrazcev na tej in drugih spletnih straneh, skrbno hranil in uporabljal samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih dogodkov, za marketinške raziskave ter za predstavitev izdelkov in storitev. Z oddajo povpraševanja po ponudbah posameznik daje podjetju zahtevek in s tem pravico, da izpolnjene podatke posreduje naprej podjetjem ponudnikom sončnih elektrarn, ki lahko nato na podlagi teh podatkov pripravijo ponudbo in navežejo stik z osebo, ki je zahtevek oddala.

Pogoji uporabe avtorskih vsebin

Podjetje si pridržuje pravico do napak na vseh svojih spletnih straneh tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzema odgovornosti. Vse informacije, grafika in programski elementi v najširšem pomenu (teksti, skice, fotografije, video vsebine, ipd.), vsebovane na spletnih straneh Organizatorja, so avtorsko delo Organizatorja in zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsakemu posameznemu uporabniku je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se v nobenem primeru ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Dokumenti in vsebine, objavljeni na spletnih straneh Organizatorja, se lahko izjemoma reproducirajo z predhodno odobritvijo Organizatorja izključno le v nekomercialne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Takšen izdelek in vsi ostali izdelki oz. storitve, ki so z njim morda oglaševani, morajo biti tako kot te spletne strani povsem brezplačni in dostopni vsem pod enakimi pogoji in brez dodatnih omejitev.

Kdor želi objaviti le del vsebine oz. jo želi objaviti pod drugačnimi pogoji, mora dobiti predhodno pisno dovoljenje avtorja oz. avtorjev. Če ti pogoji niso izpolnjeni, po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani ni dovoljeno.

Registracija, prijava in ogledovanje vsebin spletnih strani pomeni avtomatično pristajanje na te pogoje. Datum objave zadnje verzije pogojev: 20. 10. 2018