Vrste sončnih elektrarn

V želji po  pridobivanju energije iz alternativnih, obnovljivih virov, so se sončne elektrarne razvile že do te mere, da jih lahko gradimo na najrazličnejših terenih in površinah. Kako torej izbrati najboljšo sončno elektrarno, ki Vam bo optimalno služila? V nadaljevanju bomo prikazali prednostih in slabosti gradnje sončne elektrarne glede na postavitev na posameznih površinah in […] Več »