Sončne Elektrarne – Pregled Nad Ponudniki

[catalyst_hook_box name=”adsensebanner468″]

Pozdravljeni na straneh skupnosti SoncneElektrarne.com na kateri se trudimo podati kakovostne informacije o ponudnikih sončnih elektrarn in prispevati svoj delež k promociji obnovljivih virov energije v Sloveniji.

Sončne elektrarne so tudi v Sloveniji postale priljubljen način pridobivanja zelene energije. K temu so (tako kot tudi v drugih državah EU) veliko pripomogle tudi višje (subvencionirane) odkupne cene tako proizvedene energije. To pa pomeni, da investicija v sončno elektrarno ne predstavlja zgolj okolju prijazno odločitev, ampak je postala tudi donosna naložba, ki jo odlikujejo enostavnost ter nizki stroški obratovanja in vzdrževanja. Novost v letu 2016 in 2017 je tudi Net Metering oz. samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

Spodbudno je tudi, da cene elementov potrebnih za izgradnjo sončne elektrarne (fotovoltaični moduli…) v zadnjih letih zelo padajo. S tem so postale tovrstne naložbe še bolj dostopne in zaželene.


Priljubljeni in pogosto izbrani ponudniki sončnih elektrarn na ključ v Sloveniji:

[table “9” not found /]

Kdo lahko postane lastnik sončne elektrarne?

Lastnik sončne elektrarne lahko postane vsak, tako pravna kakor tudi fizična oseba. Kot prednost pa si lahko vsekakor štejemo, če že imamo dostop do ustrezne strehe ali zemljišča. Električno energijo pridobljeno na takšen način lahko nato ali pošiljamo v električno omrežje, jo prodajamo in ustvarjamo dobiček. Kot druga možnost pa je Net Metering oz. samooskrba z električno energijo.

Če se odločimo za model prodaje elektrike se nam investicija v sončno elektrarno povrne v cca. 15 letih (odvisno od velikosti). Tako bomo v prvih letih odplačali investicijo, po izteku teh 15 let pa bomo lahko na trgu nastopali kot neodvisen ponudnik električne energije in jo prodajali po tržni ceni. Pričakovana uporabna doba sončnih elektrarn je pri večini ponudnikov okoli 30 let. V primeru prodaje energije gre za pridobitno dejavnost in je v ta namen potrebno odpreti podjetje (s.p. ali d.o.o.).

Kot alternativa prodaji energije je za manjše elektrarne trenutno zelo aktualna tudi opcija Net Meteringa. Pri tem gre v osnovi za idejo samooskrbe z električno energijo. To pomeni, da se običajno zgradi elektrarna velikosti do 11 kVA, ki pokriva potrebe vašega gospodinjstva po električni energiji. Na takšen način prihranite na mesečnem strošku za energijo. Prihranite pa ne zgolj na sami ceni energije, ampak tudi na vseh “dodatkih” na računu, ki so vezani na količino proizvedene energije. Se pravi bo vaš mesečni račun občutno manjši. Ker v tem primeru ne gre za “prodajo” energije, registracija podjetja in povezani stroški niso potrebni. Pri manjših elektrarnah to predstavlja zelo pomemben prihranek.

Dejanska donosnost investicije pa ni odvisna le od velikosti elektrarne, ampak tudi od izbire ustreznih fotovoltaičnih modulov in ostalih elementov, ki tvorijo sistem sončne elektrarne. Vedeti moramo, da visoka učinkovitost in daljša obratovalna doba lahko prispevata k skupni donosnosti več kot zgolj manjša začetna investicija.

Naša skupnost bo predana temu, da vam pripravi kakovostne in preverjene informacije ter omogoči širok pregled nad ponudniki sončnih elektrarn na ključ, ponudniki opreme ter ponudniki svetovanja in projektiranja.

S svojim delovanjem želimo prispevati predvsem k osveščenosti ljudi  o okolju prijaznih tehnologijah in obnovljivih virih energije. Na ta način želimo aktivno prispevati k varovanju okolja in k  trajnostnemu energetskemu razvoju Slovenije.