Sončne elektrarne kot samostojni sistemi sončno energijo pretvorijo v električno, ki jo nato direktno uporabljamo za električno napajanje v lastnem gospodinjstvu. Tako pridobljena električna energija poskrbi za delovanje električnih naprav v stanovanjskem objektu in je ne pošiljamo naprej v omrežni sistem.

Sončna energijaČe je investicija v samostojne sončne elektrarne obrestujoča je v veliki meri odvisno od same kvalitete sestavnih komponent sončne elektrarne. Glede na kvaliteto sončne elektrarne lahko proizvedena sončna energija pokrije celotno potrebo gospodinjstva po električni energiji ali le delno potrebo. Pri tem igrajo odločujočo vlogo sončni moduli. Postaviti sončno elektrarno, s kakovostnimi sončnimi moduli na pravšnji lokaciji, kjer je sončna svetloba skozi dan najmočnejša, je optimalni cilj. Ob tem, samostojne sončne elektrarne lastniku omogočajo, da sam proizvaja električno energijo, in tako transparentno nadzoruje njeno porabo in regulira prekomerno porabo. Pri financiranju sončnih elektrarn Vam z finančnimi spodbudami pomaga tudi javni sklad Eko-sklad j.s.Priklop na samostojne sisteme pomeni tudi, da se opusti ideja in realizacija o povezavi na distribucijsko omrežje. S samostojnimi sistemi  lahko privarčujete na tistem znesku, ki bi ga porabili za električno energijo, pridobljeno od distribucijskega ponudnika. Vendar je slaba plat vzpostavitve samostojnega sistema v njeni nižji dobičkonosnosti v primerjavi s priklopom na omrežni sistem.

Zakaj je omrežni sistem bolj dobičkonosen od samostojnega sistema?

S pomočjo sončne elektrarne pridobimo določeno moč KWh električne energije, ki jo s priklopom na omrežnega distributerja, pošiljamo naprej v omrežni sistem. Postavitev sončne elektrarne je za posameznika velik finančni zalogaj. V ta namen država z višjimi odkupnimi cenami na pretvorjeno električno energijo, poskuša pomagati. S finančno pomočjo želi država spodbuditi interesente k gradnji sončne elektrarne in posledično k širjenju okolju prijaznih alternativ, pridobivanja električne energije.

Če s sončno elektrarno na mesec proizvedete 120Kwh električne moči in v gospodinjstvu porabite isto moč, bi z višjimi odkupnimi cenami v omrežne sisteme prodali 120 KWh za 160 evrov, v gospodinjstvu pa za porabljenih 120 KWh plačali 50 evrov. Kar pomeni, da bi prodaja pretvorjene sončne energije potekala po višji ceni, kot pa je dejanska cena elektrike, ki jo porabite. Nadalje lahko s pomočjo števca nadzorujete količino poslane električne moči in tako sproti preverjate znesek, ki ga dobite od države. Koliko višji so zneski si lahko ogledate pod odkupne cene. Torej ne-le, da s prodajo elektrike pokrijete lastne stroške porabe, ampak še dodatno zaslužite. Presežek vsote lahko dojamete, kot postopno kritje prvotne investicije v gradnjo sončne elektrarne, ki se po splošnih izračunih pokrije v 8-10 letih.