Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v naprave za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije (v nadaljnjem besedilu: naprava za samooskrbo z električno energijo) in ki imajo nazivno električno moč največ 11 kVA.

https://ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=177