Hibridni sistemi – Termofotovoltaični moduli

V fotovoltaiki s pojmom „hibridni sistemi“ običajno označujemo sisteme, ki nam omogočajo hkratno proizvodnjo električne in termične energije.

Zadnja novost na tem področju so posebni hibridni-termofotovoltaični moduli, ki nam omogočajo tovrstno, hkratno proizvodnjo električne in termične energije.

Hibridni moduli

V praksi so vizualno takšni moduli zelo podobni/enaki fotovoltaičnim modulom. Skrivnost se skriva v notranjosti. Na prednji, zunanji strani takšnega modula so nameščene fotovoltaične celice. Na hrbtni strani modula pa se nahaja poseben toplotni izmenjevalec. Oba dela tvorita kompaktno celoto hibridnega modula. Takšen modul učinkovito pretvarja sončno energijo v električno energijo in hkrati proizvaja še toplotno energijo, ki jo običajno uporabimo za ogrevanje sanitarne vode, bazenov itd.

Povečana učinkovitost

Imajo pa tovrstni hibridni moduli še eno dodatno prednost. Za fotovoltaične module je napreč značilno, da se učinkovitost pretvorbe sevanja zmanjša ob visokih temperaturah. Običajni komercialni FV moduli dosegajo učinkovitost med 13°C in 18°C. Vsa preostala energija ostane med celicami v obliki toplote in zmanjšuje učinkovitost solarnih celic. Hibridni moduli s svojimi termo izmenjevalci, na zadnji strani, koristno odvajajo toploto in hkrati izboljšajo učinkovitost solarnih celic.

Hibridne module lahko uporabljamo v kombinaciji z običajnimi fotovoltaičnimi moduli (ti so cenovno ugodnejši), saj se ob pravilni izvedbi, od njih ne razlikujejo. Tako lahko na stanovanjski objekt namestimo 2-3 takšna modula, kar zadošča namenom ogrevanja sanitarne vode, ostali moduli pa so lahko „klasični“.

Spodnja – termo stran hibridnega modula
hibridni modul - zgornja fotovoltaicna stran
Ob pravilni izvedbi se hibridni moduli ne razlikujejo od klasičnih