Komercialne banke

Banke ponujajo ugodne Kredite za namene gradnje SE. V dogovoru banke in izvajalci ponujajo celosten paket( kredit, oprema in izvedba montaže). Več »

Eko-skladi

Pomoč pri financiranju SE lahko zaprosite preko Eko-skladov (slovenskem okoljskem skladu). Višina in možnost finančne pomoči sta odvisna od aktualnih razpisov. Več »