Odkupne cene

Država, v sklopu promocije proizvajanja električne energije iz obnovljivih virov, predpisuje dve vrsti podpor, to sta zagotovljena odkupna cena (ZO) in obratovalna podpora (OP). Dobro je vedeti, da so podpore tudi do 3-krat višje v primerjavi s tržnimi cenami električne energije in da se upravičenci lahko odločijo le za eno vrsto podpore. Podporo uvaja država kot spodbudo državljanom, […] Več »